Zabbix – monitoring nginx’a

1. Konfiguracja nginx’a. Warunkiem koniecznym w konfiguracji monitoringu nginx’a jest jego przygotowanie. Pierwszą rzeczą jest weryfikacja czy wśród modułów dostępności modułu stub_status, który odpowiada za udostępnienie odpowiednich statystyk. Taką weryfikację możemy wykonać poprzez komendę Jeżeli nginx posiada wymagany moduł to tak naprawdę pozostaje rekonfiguracja vhosta odpowiedzialnego za daną stronę poprzez dodanie następujących dyrektyw 2. Tworzymy plik userparameter_nginx.conf w ścieżce zabbix_agentd.d 3. Tworzymy nowy katalog w którym będziemy przechowywać skrypt odpowiedzialny za zbieranie danych z nginx’a. 4. oraz sam plik ze skryptem nginx.sh 5. Nadajemy skryptowi uprawnienia umożliwiające wykonywanie 6. W tym kroku możemy zweryfikować działanie skryptu oraz to czy zabbix-server Read More


Zabbix – monitoring Shorewall’a

Dodanie shorewall do monitoringu, niestety aplikacja shorewall nie dziala w oparciu o standardowe PIDY i jedyną możliwością monitoringu go poprzez Zabbix jest wykorzystanie wewnetrzych komend do weryfikacji stanu usługi. 1. Tworzymy plik userparameter_shorewall.conf w ścieżce /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/   2. Modyfikujemy uprawnienia dla użytkownika zabbix poprzez visudo 3. Restart zabbix-agenta 4. Konfiguracja item oraz trigger po stronie GUI Zabbix. (konfiguracja item’u) (konfiguracja trigger’a)   Źródło: własne  


ˆ Back To Top