Zabbix – monitoring Shorewall’a

Dodanie shorewall do monitoringu, niestety aplikacja shorewall nie dziala w oparciu o standardowe PIDY i jedyną możliwością monitoringu go poprzez Zabbix jest wykorzystanie wewnetrzych komend do weryfikacji stanu usługi. 1. Tworzymy plik userparameter_shorewall.conf w ścieżce /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/   2. Modyfikujemy uprawnienia dla użytkownika zabbix poprzez visudo 3. Restart zabbix-agenta 4. Konfiguracja item oraz trigger po stronie GUI Zabbix. (konfiguracja item’u) (konfiguracja trigger’a)   Źródło: własne  


ˆ Back To Top