LVM (Logical Volume Manager) – Artykuł z cyklu „Przydatne polecenia”.

1.Tworzenie LVM, krok po kroku:

Physical volume (wykorzystujemy wcześniej przygotowane pod to partycje, dla zachowania porządku powinny być oznaczone kodem 8e Linux LVM)

pvcreate /dev/sdb5
pvcreate /dev/sdc5

Wyświetlenie podstawowych informacji o PV:

 
pvdisplay
pvs

Volume group:

vgcreate /dev/vg0 /dev/sdb5 /dev/sdc5

,gdzie /dev/vg0 to nazwa VG

Wyświetlenie podstawowych informacji o VG:

vgdisplay
vgs

Logical volume:

Utworzenie partycji logicznej LVM

lvcreate -L 500M -n lv0 /dev/vg0

Wyświetlenie podstawowych informacji o LV:

lvdisplay
lvs

2.Utrzymanie przestrzeni LVM

a) Rozszerzenie LVM:

 lvextend -L+1G -r /dev/mapper/vg01-www 

-r pozwala na automatyczne rozszerzenie FileSystemu LVM.

Jeżeli nie skorzystamy z przełącznika „-r”, to po rozszerzeniu LV musimy dodatkowo rozszerzyć filesystem, który jest utworzony na danym volumenie. Rozszerzenie wykonujemy poprzez użycie następującej komendy.

 resize2fs /dev/vg0/lv0 

dotyczy systemów plików z rodziny ext (ext2,ext3 oraz ext4). W przypadku kiedy korzystamy np. z xfs musimy skorzystać z:

 xfs_growfs /punkt_montowania -D rozmiar 

Przełącznik „-D rozmiar służy do rozszerzenia systemu plików do określonego rozmiaru. Bez tej opcji komenda powiększy filesystem do maksymalnej wielkości urządzenia.

b) Dodanie dysku

Na początku dodajemy nowy dysk do PV

 pvcreate /dev/sda4 

Następnie rozszerzamy VG o nową PV

 vgextend vg0 /dev/sda4 

Po wykonaniu powyższych komend mamy do dyspozycji nową przestrzeń w ramach naszej VG, dzięki której możemy rozszerzyć przestrzeń LV.

c) Rozszerzenie obecnej partycji

Jeżeli znajdziemy się w sytuacji, w której partycja fizyczna wykorzystywana w ramach PV została powiększona, to poniższą komendą rozszerzymy jej rozmiar na poziomie PV.

 pvresize /dev/sda5 

3. Troubleshooting

Brak aktywacji partycji LVM przy reboocie maszyny. W takiej sytaucji jesteśmy przełączeni do initramfs, w którym musimy wykonać następującą komendę:

 vgchange -ay 

cdn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ˆ Back To Top