Zabbix – monitoring nginx’a

1. Konfiguracja nginx’a.

Warunkiem koniecznym w konfiguracji monitoringu nginx’a jest jego przygotowanie. Pierwszą rzeczą jest weryfikacja czy wśród modułów dostępności modułu stub_status, który odpowiada za udostępnienie odpowiednich statystyk.

Taką weryfikację możemy wykonać poprzez komendę

 nginx -V 

Jeżeli nginx posiada wymagany moduł to tak naprawdę pozostaje rekonfiguracja vhosta odpowiedzialnego za daną stronę poprzez dodanie następujących dyrektyw

server {
listen 80;
server_name localhost;

location /nginx_stat {
stub_status on;
access_log off;
allow 127.0.0.1;
deny all;
}
}

2. Tworzymy plik userparameter_nginx.conf w ścieżce zabbix_agentd.d

 UserParameter=nginx.status[*],/srv/zabbix/libexec/nginx.sh $1 

3. Tworzymy nowy katalog w którym będziemy przechowywać skrypt odpowiedzialny za zbieranie danych z nginx’a.

 mkdir -p /srv/zabbix/libexec 

4. oraz sam plik ze skryptem nginx.sh

#!/bin/bash
##################################################
# AUTHOR: [email protected];
# WEBSITE: http://www.netkiller.cn
# Description:zabbix status nginx
# Note:Zabbix 3.2
# DateTime: 2016-11-22
##################################################

HOST="host"
PORT="80"

function ping {
 /sbin/pidof nginx | wc -l
}

function active() {
 /usr/bin/curl -s "http://$HOST:$PORT/nginx_stat/" 2>/dev/null| grep 'Active' | awk '{print $NF}'
}
function accepts() {
 /usr/bin/curl -s "http://$HOST:$PORT/nginx_stat/" 2>/dev/null| awk NR==3 | awk '{print $1}'
}
function handled() {
 /usr/bin/curl -s "http://$HOST:$PORT/nginx_stat/" 2>/dev/null| awk NR==3 | awk '{print $2}'
}
function requests() {
 /usr/bin/curl -s "http://$HOST:$PORT/nginx_stat/" 2>/dev/null| awk NR==3 | awk '{print $3}'
}
function reading() {
 /usr/bin/curl -s "http://$HOST:$PORT/nginx_stat/" 2>/dev/null| grep 'Reading' | awk '{print $2}'
}
function writing() {
 /usr/bin/curl -s "http://$HOST:$PORT/nginx_stat/" 2>/dev/null| grep 'Writing' | awk '{print $4}'
}
function waiting() {
 /usr/bin/curl -s "http://$HOST:$PORT/nginx_stat/" 2>/dev/null| grep 'Waiting' | awk '{print $6}'
}

case "$1" in
 active)
 active
 ;;
 accepts)
 accepts
 ;;
 handled)
 handled
 ;;
 requests)
 requests
 ;;
 reading)
 reading
 ;;
 writing)
 writing
 ;;
 waiting)
 waiting
 ;;

*)
 echo $"Usage $0 {active|accepts|handled|requests|reading|writing|waiting}"
 exit
esac

5. Nadajemy skryptowi uprawnienia umożliwiające wykonywanie

 chmod +x /srv/zabbix/libexec/nginx.sh 

6. W tym kroku możemy zweryfikować działanie skryptu oraz to czy zabbix-server jest w stanie wyciągnąć interesujące nas informacje

 /srv/zabbix/libexec/nginx.sh
Usage /srv/zabbix/libexec/nginx.sh {active|accepts|handled|requests|reading|writing|waiting}
/srv/zabbix/libexec/nginx.sh accepts
54

lub

 # zabbix_get -s agent_ip_address -k 'nginx.status[accepts]'
122

7. Import templatki .xml dla nginx’a

nginx_check.xml

 

Źródło: https://github.com/oscm/zabbix/tree/master/nginx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ˆ Back To Top